ศาลเจ้าอิเซะ จิงงุ

      ปิดความเห็น บน ศาลเจ้าอิเซะ จิงงุ

ศาลเจ้าอิเซะ จิงงุ

ศาลเจ้าอิเซะ จิงงุ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่และศักดิ์สิทธิที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่คาดว่าจะมีอายุ 2000 ปี ตั้งอยู่ในเมืองอิเซะ ประกอบด้วยศาลเจ้าสองแห่ง คือศาลชั้นในที่เรียกว่าโคไตจิงงุ (ไนกุ) มีไว้สักการบูชาเทพอะมะเทะระซุ โอมิกะมิ เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์

ศาลชั้นนอกเรียกว่า โทะโยเกะไดจิงงะ(เงะกู)สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเทพเจ้าโทะโยะเกะ โอมิกะมิ นอกจากนี้ศาลเจ้าแห่งนี้ยังถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ จักรพรรดิญี่ปุ่น ศาลจะถูกรื้อและสร้างใหม่ทุก 20 ปี

โดยยังคงรักษาแนวคิดชินโตแห่งความตายและเกิดใหม่(สร้างใหม่ต่อไปจะเป็นปี 2013)และสถานที่คนธรรมดาอย่างเราสามารถเข้าไปข้างในได้ เพราะบุคคลกลุ่มเดียวที่สามารถไปได้ก็คือพระหรือสมาชิกในครอบครัวจักรพรรดิ ญี่ปุ่นเท่านั้น

ดั้งนั้นหากเรามีญาติเป็นเจ้าชายหรือเจ้าหญิงแล้วไม่เคยมาที่นี้ก็ลองไปดู สักครั้งในชีวิตละกัน