สุดยอดความลับของ area 51

      ปิดความเห็น บน สุดยอดความลับของ area 51

แอเรีย 51 ( Area 51) เป็นชื่อเรียกของฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดา ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก ห่างจากดาวน์ทาวน์ในลาสเวกัส 83 ไมล์ (133 กม.) ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของ “กรูม เลก” ในบริเวณพื้นที่ทางทหารการบินลับขนาดใหญ่ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและทดสอบอากาศยานและระบบอาวุธ

พื้นที่ 51 สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1955 โดยฐานลับการทหารนี้ถูกตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบ และพัฒนาเครื่องบินรบแบบใหม่ และเนื่องด้วยความเข้มงวดของกองทัพและรัฐบาลสหรัฐเคยปฏิเสธการมีตัวตนของ พื้นที่ 51 เหมือนกับพวกเขาพยายามที่จะปิดบังอะไรอยู่

ทำให้มีหลายคนต้องข้อสมมุติฐานเรื่องทฤษฏีสมคบคิด ว่าพื้นที่แทบนี้มักมีวัตถุบินลึกลับปรากฏออกมาบ่อยๆ เลยสันนิษฐานว่ามันคือฐานทัพของมนุษย์ต่างดาว