อนุสาวรีย์หินตั้งลีอา ฟอยล์ แห่งไอร์แลนด์

      ปิดความเห็น บน อนุสาวรีย์หินตั้งลีอา ฟอยล์ แห่งไอร์แลนด์

ในขณะที่โลกเบี้ยวๆของเราใบนี้มีอายุยืนยาวมาได้ประมาณ 4,600 ล้านปีแล้ว มนุษย์เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาได้แค่ไม่กี่ล้านปีเท่านั้นเองครับ แต่ก็ได้รังสรรค์สิ่งต่างๆเอาไว้บนโลกอย่างมากมาย

โดยเฉพาะในช่วงราวๆ หนึ่งหมื่นปีมาแล้วที่มนุษย์เริ่มเปลี่ยนจากยุคหาของป่า-ล่าสัตว์มาเป็นยุคเกษตรกรรม ก่อให้เกิดการตั้งถิ่นฐานซึ่งนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมต่างๆ ในที่สุด

ถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้ว มนุษย์แพร่กระจายออกจากทวีปแอฟริกา เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลก เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน แต่จนถึงทุกวันนี้ พวกเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจมโนคติ ความเชื่อและเทคโนโลยีของบรรพชนในอารยธรรมโบราณต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้