Area 51

      ปิดความเห็น บน Area 51

พื้นที่ 51 เป็นชื่อเล่นของฐานทัพทหารและพื้นที่ต้องห้ามแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐ ยังไม่มีสิทธิจะเข้ามา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดา ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก ห่างจากดาวน์ทาวน์ในลาสเวกัส 83 ไมล์ (133 กม.) ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของ “กรูม เลก” ในบริเวณพื้นที่ทางทหารการบินลับขนาดใหญ่ มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและทดสอบอากาศยานและระบบอาวุธสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1955 โดยฐานลับการทหารนี้ถูกตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดสอบ และพัฒนาเครื่องบินรบแบบใหม่ และเนื่องด้วยความเข้มงวดของกองทัพและรัฐบาลสหรัฐเคยปฏิเสธการมีตัวตนของ พื้นที่ 51 เหมือนกับพวกเขาพยายามที่จะปิดบังอะไรอยู่ ทำให้มีหลายคนต้องข้อสมมุติฐานเรื่องทฤษฏีสมคบคิด ว่าพื้นที่แทบนี้มักมีวัตถุบินลึกลับปรากฏออกมาบ่อยๆ เลยสันนิษฐานว่ามันคือฐานทัพของมนุษย์ต่างดาว