Fly Geyser, United States น้ำพุร้อนไกเซอร์ น้ำพุร้อนลอยฟ้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

      ปิดความเห็น บน Fly Geyser, United States น้ำพุร้อนไกเซอร์ น้ำพุร้อนลอยฟ้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

Fly Geyser, United States น้ำพุร้อนไกเซอร์ น้ำพุร้อนลอยฟ้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้ำพุร้อนไกเซอร์ น้ำพุร้อนลอยฟ้า ประเทศสหรัฐอเมริกา

น้ำพุร้อนไกเซอร์ น้ำพุร้อนลอยฟ้า ประเทศสหรัฐอเมริกา                                                                                                                        Fly Geyser ตั้งอยู่ในทะเลทรายเนวาดา มันเป็นกองหินที่มีสีสันตามธรรมชาติ ตรงยอดทั้งสามมันยังพ่นน้ำตรงขึ้นไปในอากาศได้ มันถูกสร้างขึ้นในปี 1916 โดยบังเอิญในระหว่างประจำการเข้าขุดเจาะ มันทำงานได้ตามปกติจนกระทั่งทศวรรษที่ 1960 เมื่อน้ำร้อนใต้พิภพเริ่มกระฉูดออกมา แร่ธาตุที่ละลายในน้ำเริ่มสะสมและค่อยๆไหลขึ้นไปบนเนินดินขนาดใหญ่ จนเกิดสีสันที่เราเห็นในวันนี้ มันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เป็นความลับมากที่สุดบนโลกที่มันตั้งอยู่บนทรัพย์สินส่วนตัวของเอกชน และนักท่องเที่ยวต้องได้รับอนุญาตให้เข้าชมได้เพียงอย่างเดียว