Mezhgorye เมืองที่แออัดในรัสเซีย

      ปิดความเห็น บน Mezhgorye เมืองที่แออัดในรัสเซีย

Mezhgorye เป็นเมืองที่แออัดในรัสเซียซึ่งควรจะเป็นที่ตั้งของผู้คนที่ปฏิบัติงานบนภูเขา Yamantu ที่เป็นความลับ

เป็นเมืองปิดของรัสเซียที่อเมริกาให้ความสนใจว่ามันคือเมืองอะไรกันแน่ เชื่อว่าเมืองนี้ยังคงมีบ้านคนทำงานอะไรบางอย่างที่เป็นความลับสุดยอด เมืองนี้ก่อตั้งในปี 1979 ท่ามกลางหุบเขา Yamantaw สูงกว่า 1640 เมตร(5381 ฟุต)

ซึ่งเป็นภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของเทือกเขายูเร็ลส มีประชากรประมาณ 17,464คน(ปี2006) โดยอเมริกาสงสัยว่าเมืองแห่งนี้อาจเป็นฐานปล่อยจรวดนิวเคลียร์ลับ

โดยอเมริกาได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในการถ่ายสภาพเมืองแห่งนี้มาหลายครั้ง ส่วนทางรัสเซียก็ออกมาแก้ต่างว่ามันเป็นเพียงเหมืองแร่ธรรมดาเท่านั้นเอง

และนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่ใช้เก็บอาหารและเชื้อเพลิงสำหรับผู้นำของเขาใน กรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้น