Mount Roraima, Brazil เมาท์โรไรมา มหัศจรรย์ภูเขายอดเเบนรูปโต๊ะ ประเทศบราซิล

      ปิดความเห็น บน Mount Roraima, Brazil เมาท์โรไรมา มหัศจรรย์ภูเขายอดเเบนรูปโต๊ะ ประเทศบราซิล

Mount Roraima, Brazil เมาท์โรไรมา มหัศจรรย์ภูเขายอดเเบนรูปโต๊ะ ประเทศบราซิล

ภูเขา Roraima

ภูเขา Roraima

ภูเขา Roraima

ภูเขา Roraima เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองไปที่ภูเขาจะเป็นทรงแหลม หรือ กลมนูนบนจุดสูงสุดของภูเขาทั่วโลก แต่ที่นี่กลับเป็นที่ราบขนาดใหญ่ มีแม่น้ำที่ไหลลงไปคล้ายๆดินแดนลึกลับในนิยาย หลายคนคิดว่ามันน่าจะเป็นภูเขาในกลุ่มของโลกธรณีวิทยาที่เก่าแก่ที่สุดและที่ราบสูงที่ถูกสร้างขึ้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่เกิดจากลมและฝน

Mount Roraima, Brazil

Mount Roraima, Brazil

ที่ราบสูงถูกปกคลุมมักจะมีเมฆซึ่งกลับไม่พบว่ามันมีอยู่ใกล้ด้านบนของภูเขา ด้านบนนั้นเราจะพบกับสายพันธุ์ของพืชและสัตว์ในกลุ่มสายพันธุ์ที่ไม่สามารถพบว่าไม่มีที่ไหนเลยอื่นในโลก และยังไม่มีคำอธิบายว่าทำไมมันถึงได้แพร่พันธุ์เป็นจำนวนมากผิดปกติอยู่ด้านบนนั้น