Tag Archives: Area 51

สุดยอดความลับของ area 51

แอเรีย 51 ( Area 51) เป็นชื่อเรียกของฐานทัพที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดา ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก ห่างจากดาวน์ทาวน์ในลาสเวกัส 83 ไมล์ (133 กม.) ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของ “กรูม เลก” ในบริเวณพื้นที่ทางทหารการบินลับขนาดใหญ่ มีจุ… Read more »

Area 51

พื้นที่ 51 เป็นชื่อเล่นของฐานทัพทหารและพื้นที่ต้องห้ามแม้แต่ประธานาธิบดีสหรัฐ ยังไม่มีสิทธิจะเข้ามา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐเนวาดา ในสหรัฐอเมริกาตะวันตก ห่างจากดาวน์ทาวน์ในลาสเวกัส 83 ไมล์ (133 กม.) ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของ “กรูม เลก” ใน… Read more »