The Bermuda Triangle, Atlantic Ocean สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า สามเหลี่ยมอาถรรพ์

      ปิดความเห็น บน The Bermuda Triangle, Atlantic Ocean สามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า สามเหลี่ยมอาถรรพ์

The Bermuda Triangle, Atlantic Ocean สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา สามเหลี่ยมอาถรรพ์

ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า

ปริศนาสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า

ทั้งบรรดาเครื่องบิน เรือ และผู้คน ไม่มีใครสามารถบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้มันหายไปได้อย่างไร

ทั้งบรรดาเครื่องบิน เรือ และผู้คน ไม่มีใครสามารถบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้มันหายไปได้อย่างไร

คงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะพูดถึงสถานที่ลึกลับแล้วจะไม่เอ่ยถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา? สำหรับทุกคนที่ไม่ทราบว่ามันคืออะไร มันเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมในมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างไมอามี่, เบอร์มิวดาและ San Juan กว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมาพื้นที่นี้ได้ก่อให้เกิดจินตนาการของเราอย่างมากมายกับรายงานของการหายตัวไปอย่างอธิบายไม่ได้ ทั้งบรรดาเครื่องบิน เรือ และผู้คน ไม่มีใครสามารถบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีเหล่านี้มันหายไปได้อย่างไร หายไปที่ไหน มีการกล่าวไว้ ตั้งแต่ อาจจะเป็นเป็นสัตว์ประหลาดไคจู สัตว์ประหลาดในทะเลลักพาตัวคนไป ประตูเชื่อมต่างมิติ มนุษย์ต่างดาว ขั้วแม่เหล็กที่ผิดปรกติและอื่นๆอีกมากมายที่ยังไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนจวบจนปัจจุบัน